Hem / Villkor

Villkor

Läs dessa villkor och bestämmelser noga innan du använder den här webbplatsen. Genom att använda webbplatsen accepterar du utan förbehåll dessa villkor och bestämmelser. Använd inte webbplatsen om du inte accepterar dessa villkor och bestämmelser. Du är införstådd med att dessa användarvillkor bygger på noggranna överväganden och du bekräftar härmed att de är adekvata och att du mottagit dem.

Allmänt

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor utan föregående meddelande till dig. Den version av villkoren som gäller för din beställning är den som finns på webbplatsen när du gör beställningen.

Kontraktsspråket är engelska.

Priser och leveranskostnader

Priser och erbjudanden på webbplatsen är giltiga när de visas, om inga andra specifika villkor anges på webbplatsen. Priserna i butiken, i kataloger och online kan skilja sig från varandra.

Trots att vi anstränger oss för att se till att all information ska vara korrekt, kan vi inte hållas ansvariga för felaktiga priser, skrivfel eller stavfel.

Priserna som visas online omfattar den lagstadgade momsen, men inte leveranskostnader. Mer information om leveranskostnaderna finns i våra leveransvillkor. Du kan välja det betalningssätt som passar dig bäst (faktura, kort eller direktbetalning). Vid beställningar behöver vi ditt person- eller organisationsnummer.

Vi gör ingen återbetalning av moms för köp genomförda på denna hemsida.

Beställning

Endast personer äldre än 18 år får göra beställningar. Dessutom får beställningen inte göras för kommersiell verksamhet eller eget företagande för dig själv eller tredje part. Leverans av varor sker endast i mindre mängder.

Varje beställning som görs innebär ett erbjudande om att köpa varor från oss. Vi måste godkänna alla beställningar.

När du har gjort din beställning och lämnat din e-postadress till oss, får du en bekräftelse via e-post om att beställningen har mottagits. Denna bekräftelse utgör inte ett godkännande av din beställning, utan informerar endast om att vi har fått din beställning. Inget köpkontrakt uppstår förrän vi skickar den beställda produkten till dig.

Om vi av någon anledning inte kan fullfölja din beställning meddelar vi dig så fort vi kan. Om betalningen för en beställning har behandlats och vi redan har tagit emot betalning för beställningen, återbetalas beloppet med den betalningsmetod du väljer.

Leverans

Vi strävar efter att hålla leveranstiden så kort som möjligt.

Beställningar som görs på helger och allmänna helgdagar behandlas nästkommande arbetsdag. Vi strävar efter att leverera din beställning inom de beräknade tidsramarna, men det kan inträffa förseningar. Du har naturligtvis rätt att annullera din beställning om leveransen försenas.

Kort efter att din beställning har bekräftats får du en bekräftelse via e-post med information om din beställning. Du kan se statusen för din beställning när som helst genom att logga in på ditt konto eller gå till vår beställningsstatussida.

Läs våra leveransvillkor om du vill veta mer och se de olika leveransmetoderna.

Annullering

Om du ändrar dig eller inte är helt nöjd med en vara, kan du annullera eller returnera din beställning utan särskild anledning från den dag beställningen är gjord fram till och med 30 dagar efter mottagandet av det beställda paketet genom att skriftligt meddela och skicka tillbaka varan eller helt enkelt genom att skicka tillbaka varan. Vi kommer att återbetala sådana varor inom max. 30 dagar under förutsättning att alla varor är i rimligt gott skick.

Betalningsmetoder

Du bestämmer själv hur du vill betala för varorna. Det finns en rad betalningsalternativ att välja mellan. Läs vår betalningsinformation.

Äganderättsförbehåll

De varor som levereras till dig förblir Forsta.com egendom tills fullständig betalning har erlagts. Så länge egendomen inte officiellt har överlämnats till dig är du skyldig att hantera varorna med största varsamhet. Om de levererade varorna beslagtas eller påverkas av tredje part, är du skyldig att omedelbart informera oss om detta skriftligen.

Färger

Forsta.com kan inte garantera att färgerna återges med exakt noggrannhet. Detta beror på att färgen som visas kan påverkas av vilken typ av dator du har, dina inställningar och vilken webbläsare du använder.

Garanti

Vi erbjuder en garantiperiod på 1 år från inköpsdatum noterat på ditt kvitto. Under den här tiden åtgärdar vi alla fel som faller under det lagstadgade garantiåtagandet.

Om det inte går att leverera en ersättningsvara kan du välja att säga upp köpkontraktet eller acceptera en rabatt.

Kampanjer och erbjudanden

Forsta.com kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Sajten som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som. Forsta.com förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Sajten gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

Transportskador

Om skador uppstår under transporten ska du rapportera synliga skador direkt till det transportföretag som levererade paketet till dig.

Länkar

Forsta.com kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Forsta.com kontroll, och webb-platser utanför Forsta.com kontroll kan länka till Sajten. Även om Forsta.com försöker säkerställa att Forsta.com enbart länkar till webbplatser som delar Forsta.com personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Forsta.com inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella Sajten.

Force Majeure

Vi är inte ansvariga för förseningar eller underlåtenhet att uppfylla våra åtaganden enligt dessa villkor om förseningen eller underlåtenheten uppstår på grund av en händelse som ligger utom vår rimliga kontroll. Sådana händelser inkluderar, utan begränsning, problem med infrastrukturen, myndighetsingripanden, krig, civila oroligheter, kapningar, bränder, översvämningar, olyckor, stormar, strejker, lockouter, terroristattacker eller industriella åtgärder som påverkar oss eller våra leverantörer.

Integritetspolicy

Vi har en integritetspolicy som styr hur dina personliga data behandlas och skyddas av Forsta.com. Läs vår integritetspolicy.

Överlåtelse

Forsta.com förbehåller sig rätten att överlåta krav för förfallna betalningar som har uppstått i samband med varor som levererats till tredje part.

Copyright och andra immateriella rättigheter

Webbplatsen är bara till för personligt bruk. Du får inte använda webbplatsen för kommersiella ändamål eller på något sätt som strider mot lagen, eller som skadar oss eller någon annan person eller enhet, enligt vad vi fastställt enligt eget godtycke.

Utformningen av den här webbplatsen och all text, grafik, information och allt innehåll och annat material som visas på eller går att ladda ned från den här webbplatsen är skyddade av copyright, varumärkeslagstiftning och annan lagstiftning och får inte användas på annat sätt än i enlighet med dessa villkor och bestämmelser, eller med föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

Slutbestämmelser

Dessa villkor styrs av och tolkas i enlighet med Sveriges lagar. Alla tvister som uppstår ska lyda under det svenska rättsväsendets icke-exklusiva domvärjo.

Om något av dessa villkor befinns vara ogiltigt av domstol eller annan regleringsman ska övriga villkor fortsätta att gälla.

Countries

The United States,
Canada